Utoya, 22 lipca
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 20:30
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 22:45
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 21:40
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 19:40
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 16:00
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 17:40